Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Birleşdirilen Saz Guraly Saz Guralynyň

Celloridoo

Birleşdirilen Saz Guraly Saz Guralynyň “Celloridoo”, “Cello” ýaly egilen simli guraldan we Awstraliýada ýönekeý ýel guraly Didgeridoo-dan ybarat täze saz guralydyr. Selloridoo, ýaý bilen çalynýan akordofon hökmünde, A3-den başlap, D3, G2, soň bolsa C2 iň pes setir hökmünde bäşinji ýerde düzülýär. Guralyň aerofon hökmünde beýleki bölegi sazyň köp görnüşine laýyk gelýän C düwmesine goýuldy. Bu bölek, tegelek dem alyş diýilýän ýörite dem alyş usulyny ulanyp, pilotsyz öndürmek üçin yzygiderli titreýän dodaklar bilen oýnalýar.

Taslamanyň ady : Celloridoo, Dizaýnerleriň ady : Aidin Ardjomandi, Müşderiniň ady : Aylin Design.

Celloridoo Birleşdirilen Saz Guraly Saz Guralynyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.