Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oýunjak Dizaýny 3D Çap Programmasy

ShiftClips

Oýunjak Dizaýny 3D Çap Programmasy “Toy Maker ShiftClips CAD / CAM” programmasy, 10 we ondan ýokary oýlap tapyjylara öz gurluşyk oýunjaklaryny döretmäge we 3D çap etmäge mümkinçilik berýän önüm-hyzmat platformasydyr. Programmanyň ýönekeý GUI ulanyjylara akylly planşetde formalary işläp düzmäge we redaktirlemäge, şeýle hem öz aýdyňlaşdyrylan we üýtgedip boljak oýunlaryny döretmek üçin öz formalary bilen birleşmäge birnäçe enjam berkidijileri ýa-da klipleri saýlamaga mümkinçilik berýär. “ShiftClips” -iň ulanyjy dostlugy ony döredijilik görnüşiniň dizaýny we önüm öndürmek prosesleri üçin iň oňat okuw guralyna öwürýär.

Taslamanyň ady : ShiftClips, Dizaýnerleriň ady : Wong Hok Pan, Sam, Müşderiniň ady : The Hong Kong Polytechnic University, School of Design.

ShiftClips Oýunjak Dizaýny 3D Çap Programmasy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.