Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Akylly Bilezik

June by Netatmo

Akylly Bilezik Iýun, gün şöhlesinden goraýan tälim bilezigi. Gün şöhlesini ölçän ilkinji bilezikdir. Ulanyjynyň smartfonyndaky ýoldaş programma birikdirilip, aýallara her gün derini günüň täsirinden haçan we nädip goramalydygyny maslahat berýär. Iýun we onuň ýoldaşy App güne täze rahatlyk hödürleýär. Iýun, hakyky wagtda UV intensiwligini we günüň dowamynda ulanyjynyň derisine siňdirilen günüň umumy täsirini yzarlaýar. Fransuz şaý-sepleri dizaýneri Kamil Toupet, ýalpyldawuk ýüzleri bolan göwheriň ruhunda döredilen JUNE bilezik ýa-da broşka hökmünde geýilip bilner.

Taslamanyň ady : June by Netatmo, Dizaýnerleriň ady : Netatmo, Müşderiniň ady : .

June by Netatmo Akylly Bilezik

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.