Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Elektrik Welosiped

Silence

Elektrik Welosiped Dymmak, täze dolandyryş düşünjesi welosipedidir. Karl H studiýasynda 4 tehnologiýa, radar, LED, detektor we kompýuter ulanylýan öz duýgur organy bolmagy üçin döredildi. Dymmak, häzirki ýagdaýyny islendik çapyksuwarlara öz münmek şertlerine baglylykda aýdyp biler. Hormatlamak bilen, Karl Huang “Silence” dizaýn etdi, eşidiş eşidýän dostlaryna howply zatlardan uzak durmaga kömek etmek üçin welosiped ýasamakdyr. Hatda sesleri bolmazdan asuda dünýäde-de, henizem erkin we howpsuz gezelençden lezzet almaga hukugy bar.

Taslamanyň ady : Silence, Dizaýnerleriň ady : Yi-Sin Huang, Müşderiniň ady : Karl H Studio .

Silence Elektrik Welosiped

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.