Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýuwulýan Gap

SEREL Purity

Ýuwulýan Gap Serel Purity Washbasin özboluşly we ajaýyp jam görnüşi bilen hammamlarda öz ornuny alýar. Göze görünmeýän galyndy suw çukurynyň dizaýnynda umumy çemeleşme. Bu çemeleşme dizaýna gaty möhüm täsir edýär we jikme-jik jikme-jiklikleriň işlenip düzülmegine sebäp bolýar. Bu çemeleşme bilen Serel Purity ýuwulýan gap-gaç arassa, ýylmanak, owadan we dizaýnyň umumy bitewiliginiň doly sazlaşygyna meňzeýär. Softumşak görnüşleriň agdyklyk edýän SEREL Purity Washbasin, ulanyjyny futurizme çagyrýar.

Taslamanyň ady : SEREL Purity, Dizaýnerleriň ady : SEREL Seramic Factory, Müşderiniň ady : Serel Sanitory Factory .

SEREL Purity Ýuwulýan Gap

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.