Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

DARYA

Oturgyç Aslynda bu oturgyç, asylly, owadan we dynç alýan owadan, oýnawaç gyzdan ylham aldy! uzyn tonly gol we aýaklar bilen. bu söýgi bilen dizaýn eden oturgyç, hemmesi el bilen oýulan. Şol gyzyň ady "Darýa".

Taslamanyň ady : DARYA, Dizaýnerleriň ady : Ali Alavi, Müşderiniň ady : Ali Alavi design.

DARYA Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.