Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Senenama

17th goo Calendar “12 Pockets 2014”

Senenama Portal sahypasynyň mahabat senenamasy, goo (http://www.goo.ne.jp), wizit kartoçkalaryňyzy, bellikleriňizi we kwitansiýalaryňyzy saklamaga we dolandyrmaga mümkinçilik berýän jübüsine öwrülen her aý sahypanyň işleýän senenamasydyr. . Mowzuk, goo bilen ulanyjylaryň arasyndaky baglanyşygy görkezmek üçin Gyzyl setir. Jübiň iki uçy, aslynda dizaýnyň iň esasy ýerine öwrülýän gyzyl tikişler bilen saklanýar. Aakymly görnüşde bir senenama, diňe 2014-nji ýyl üçin dogry.

Taslamanyň ady : 17th goo Calendar “12 Pockets 2014”, Dizaýnerleriň ady : Katsumi Tamura, Müşderiniň ady : NTT Resonant Inc..

17th goo Calendar “12 Pockets 2014” Senenama

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.