Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kran Basseýn Garyndysy

Smooth

Kran Basseýn Garyndysy Smooth kran basseýn garyndysynyň dizaýny, silindriň iň arassa görnüşinde ylham alýar we ulanyja ýetýänçä turbanyň tebigy birleşmesini döredýär. Biz bu görnüşdäki önümiň adaty çylşyrymly görnüşlerini düzmegi maksat edindik, netijede silindr görnüşli we gaty minimalist görnüşe eýe bolduk. Çyzyklar sebäpli dörän ýumşak görnüş, bu obýekt ulanyjy interfeýsi hökmünde işe başlanda gaty geň galdyrýar, sebäbi bu dinamiki dizaýny basseýn mikseriniň ajaýyp işlemegi bilen birleşdirýän modeldir.

Taslamanyň ady : Smooth, Dizaýnerleriň ady : Ctesi - Barros & Moreira, SA, Müşderiniň ady : Ctesi - Barros & Moreira, S.A..

Smooth Kran Basseýn Garyndysy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.