Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Salon Oturgyjy

Riza Air

Salon Oturgyjy Klublaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň we myhmanhanalaryň dynç alyş ýerleri üçin häzirki zaman dizaýn oturgyjy. Organiki görnüşli gurluş bilen arka tarapdaky ýörite gözenek bilen doldurylan Riza oturgyjy diňe durnukly agaç we tebigy laklar bilen amala aşyrylýar. Dizaýn ylhamy, kataloniýaly binagär Antoni Gaudiniň işinden we modernist binagäriň Barselonada tebigatyň elementlerine we organiki görnüşine ylham beren mirasyndan gelýär.

Taslamanyň ady : Riza Air, Dizaýnerleriň ady : Thelos Design Team, Müşderiniň ady : Thelos.

Riza Air Salon Oturgyjy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.