Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köp Wezipeli Sumka

Collectote

Köp Wezipeli Sumka “Collectote”, hemme zady tertipleşdirmäge mümkinçilik berýän 3-in-1 halta. Syýahat, muzeý gezelençleri, sapaklar, iş we söwda sergileri üçin zerur zatlaryňyzy kiçijik sumkada göterip, uly habarçy sumkany aýryň. Habarçy sumkasy 5-den gowrak harp ölçegli albom, noutbuk we gijeki zatlary ýerleşdirmek üçin ýeterlikdir. Kollektotda deri kartoçkasy we asma reňk bilen tapawutlanýan iki aýrylan halta bar. Suratkeşlerden başlap ýolbaşçylara çenli dürli görnüşli adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp, köp dürli ýagdaýlarda hyzmat edýär.

Taslamanyň ady : Collectote, Dizaýnerleriň ady : Yun Hsin Lee, Müşderiniň ady : Collectors Club of New York.

Collectote Köp Wezipeli Sumka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.