Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Söwda Giňişligi

De Kang Club

Söwda Giňişligi Dekang, Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäheriniň söwda merkezinde ýerleşýär, SPA we güýmenje täjirçilik taslamalarynyň biridir. Taslama häzirki zaman şäher durmuşynyň talaplaryna jogap bermek üçin esasy maglumat hökmünde "şäher peýza .y" dizaýn düşünjesinde.

Taslamanyň ady : De Kang Club, Dizaýnerleriň ady : Yongcai Huang, Müşderiniň ady : De Kang Club.

De Kang Club Söwda Giňişligi

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.