Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Multipod

Hive

Multipod Güýç, ýedi 45 gradus Radii segmentinden düzülen 315 derejeli açyk örtükli dik gümmezdir. Dizaýnda öňe sürmek, işlemegi dowam etdirmek we bar bolan mebel görnüşine garşy çykmak. Innowasiýa düşünjesi, görnüşi boýunça ýönekeý bolsa-da, sferanyň töweregine esaslanýar. Güýç tutýan islendik giňişliginde wizual täsir eder. Futuro-Wirtuoso

Taslamanyň ady : Hive, Dizaýnerleriň ady : Clive Walters, Müşderiniň ady : Senator Specialist Products.

Hive Multipod

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.