Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis Binasy

FLOW LINE

Ofis Binasy Binanyň daşky diwary sebäpli ýerdäki boşluk tertipsiz we egri. Şonuň üçin dizaýner, akym duýgusyny döretmek umydy bilen akym çyzyklary düşünjesini ulanýar we ahyrynda akym çyzyklaryna öwrülýär. Ilki bilen jemgyýetçilik koridoryna ýanaşyk daşarky diwary ýykdyk we üç sany funksiýa meýdançasyny ulandyk, üç ugry aýlamak üçin akym liniýasyny ulandyk, akym çyzygy hem daşarky girelge. Kompaniýa bäş bölüme bölünýär we biz olara wekilçilik etmek üçin bäş setir ulanýarys.

Taslamanyň ady : FLOW LINE, Dizaýnerleriň ady : Kris Lin, Müşderiniň ady : .

FLOW LINE Ofis Binasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.