Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

ADJUSTABLE

Lampa Çyralarymyz belli bir zerurlyklara jogap berýär, şol bir wagtyň özünde köptaraply we interaktiw bolup, adaty işletmek / öçürmekden has uzakda. Bu lampalar, içerki gurşawyň we ýagdaý mümkinçilikleriniň giň gerimine garamazdan, adamyň keýpine laýyk gelýän derejä çenli tutuş bir nuans we ýagtylyk dünýäsine karz berýär. Bu dizaýn çyzgysy, awangard ruhy we innowasiýa dizaýny bolsa-da, täzelikli bökdençligi görkezýän karizmatik önüme mahsus aýratynlyklary öz içine alýar. Bu täsirleri siz bilen paýlaşyp bilerismi?

Taslamanyň ady : ADJUSTABLE, Dizaýnerleriň ady : E. ROTA JOVANI, Müşderiniň ady : ROTA Y REGIFE SCP.

ADJUSTABLE Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.