Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lampa

ADJUSTABLE

Lampa Çyralarymyz belli bir zerurlyklara jogap berýär, şol bir wagtyň özünde köptaraply we interaktiw bolup, adaty işletmek / öçürmekden has uzakda. Bu lampalar, içerki gurşawyň we ýagdaý mümkinçilikleriniň giň gerimine garamazdan, adamyň keýpine laýyk gelýän derejä çenli tutuş bir nuans we ýagtylyk dünýäsine karz berýär. Bu dizaýn çyzgysy, awangard ruhy we innowasiýa dizaýny bolsa-da, täzelikli bökdençligi görkezýän karizmatik önüme mahsus aýratynlyklary öz içine alýar. Bu täsirleri siz bilen paýlaşyp bilerismi?

Taslamanyň ady : ADJUSTABLE, Dizaýnerleriň ady : E. ROTA JOVANI, Müşderiniň ady : ROTA Y REGIFE SCP.

ADJUSTABLE Lampa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.