Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Organiki Zeýtun Ýagy

Epsilon

Organiki Zeýtun Ýagy Epsilon zeýtun ýagy, organiki zeýtun baglaryndan çäkli neşir önümidir. Productionhli önümçilik prosesi adaty usullar bilen el bilen amala aşyrylýar we zeýtun ýagy süzülmedik çüýşe. Örän ýokumly önümiň duýgur komponentleriniň sarp ediji tarapyndan degirmenden hiç hili üýtgemezden alynmagyny üpjün etmek isleýän bu bukjany taýýarladyk. Deri bilen daňylan we elde ýasalan agaç gutuda, möhürlenen mum bilen möhürlenen Quadrotta çüýşesini ulanýarys. Şonuň üçin sarp edijiler önümiň hiç hili päsgelçiliksiz göni degirmenden gelendigini bilýärler.

Taslamanyň ady : Epsilon, Dizaýnerleriň ady : George Gouvianakis, Müşderiniň ady : Geronymakis George, Organic Farmer/Producer.

Epsilon Organiki Zeýtun Ýagy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.