Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofisiň Içerki

Container offices

Ofisiň Içerki 4000 inedördül metrlik uly zalda, Belgiýanyň dizaýnerleri “AM AM” iki sany çap kärhanasy “Drukta & Formail” -iň ofis ýerini döretmek üçin 13 sany ikinji el konteýnerini ýerleşdirdi. Bu düşünje, başlyklar öz işgärlerini görüp bilerler we myhmanlar ullakan enjamlary öwrenip bilerler ýaly, ofisleri ussahananyň arasynda baglanyşdyryp, her bir myhman / ulanyjy üçin belli bir tejribe döretmekdi. Mümkin boldugyça tebigy yşyk almak üçin binadan üç sany konteýner çykýar, ikisi hem bar bolan ýük duralgalarynda ýerleşýär.

Taslamanyň ady : Container offices, Dizaýnerleriň ady : Five Am, Müşderiniň ady : Five AM.

Container offices Ofisiň Içerki

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.