Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Palto

Lande

Palto Palto stendi ýokary bezegli we işleýän ofis heýkeltaraşlygy, sungatyň we funksiýanyň birleşmegi ýaly dizaýn boldy. Kompozisiýa ofis giňişligini bezemek we häzirki wagtda iň ajaýyp korporasiýa eşigi Blazer-i goramak üçin estetiki görnüş hasaplanýar. Ahyrky netije gaty gujurly we çylşyrymly eser. Önümçilik we bölek satuw paýhasly, ýeňil, güýçli we köpçülikleýin öndürip boljak dizaýn.

Taslamanyň ady : Lande, Dizaýnerleriň ady : Fabrizio Constanza, Müşderiniň ady : fabrizio Constanza.

Lande Palto

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.