Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Lukmançylyk Merkezi

Neo Derm The Center

Lukmançylyk Merkezi Çyzyklaryň mowzugyny rezonanslaşdyrmak üçin niýetlenendir we hek reňkli bellikler, bu aýratyn deri ideg merkezi üçin ajaýyp we gujurly dizaýny görkezmek üçin ýeterlikdir. Ak çyzykly şöhleler ak potolokda hereket edýär we dinamika bilen daş-töweregi giňeldýär. Kabul edişlik bilen ýanaşyk dynç alyş zolagy, mebelden haly çenli hek reňkli hekde goýulýar, bu Wiktoriýa duralgasyna göz aýlamak bilen ýaş we ýaşarýan marka mazmunyny nygtaýar.

Taslamanyň ady : Neo Derm The Center, Dizaýnerleriň ady : Danny Chan, Müşderiniň ady : Beige Design Limited.

Neo Derm The Center Lukmançylyk Merkezi

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.