Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kaşaň Sergi Otagy

Scotts Tower

Kaşaň Sergi Otagy Skotts diňi Singapuryň merkezinde ýerleşýän ilkinji ýaşaýyş jaýy bolup, öýde işleýän telekeçileriň we ýaş hünärmenleriň sanynyň köpelmegi bilen şäher ýerlerinde ýokary baglanyşykly, ýokary wezipeli ýaşaýyş jaýlaryna bolan islegi kanagatlandyrmak üçin döredildi. Binagär - UNStudio-dan Ben van Berkeliň, adatça şäher blokunyň üstünden keseligine aýlanjak aýratyn zolaklary bolan “dik şäher” barlygyny görkezmek üçin giňişlikleriň üýtgäp bilýän “giňişlikde boşluklar” döretmegi teklip etdik. dürli ýagdaýlara çagyrylýar.

Taslamanyň ady : Scotts Tower, Dizaýnerleriň ady : Constance D. Tew, Müşderiniň ady : Creative Mind Design.

Scotts Tower Kaşaň Sergi Otagy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.