Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Şkaf

Deco

Şkaf Bir şkaf beýlekisine asyldy. Gutularyň polda durman, asylanlygy sebäpli mebeliň boş ýerini doldurmagyna mümkinçilik berýän gaty üýtgeşik dizaýn. Ulanyş üçin gaty amatly, sebäbi gutular toparlara bölünipdi we bu usul bilen ulanyjy üçin gaty amatly bolar. Materiallaryň reňk üýtgemegi bar.

Taslamanyň ady : Deco, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Deco Şkaf

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.