Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşlar Moda Zynjyry Dükany

Trend Platter

Ýaşlar Moda Zynjyry Dükany Markanyň “dürlüligi” we “garyşyk we gabat gelýän” aýratynlyklaryny aç-açan görkezmek üçin “Trend Platter”, nusgawy we üzüm görnüşinden häzirki we minimal görnüşlere çenli dürli moda dizaýn stilleriniň üsti bilen markanyň aksentini görkezýär. Gara reňkli gümmezli potolok, modany nusgawy görnüşde görkezýär, barlanan pol bolsa üzüm görnüşini berýär. Ak meýdan minimalistik ýönekeýligi görkezýär, häzirki zona bolsa gara we metal reňkler bilen doldurylýar. Dürli stiliň ýöriteleşdirilen görnüşleri, markanyň häsiýetini görkezmek üçin döredijilikli çemeleşme.

Taslamanyň ady : Trend Platter, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : PMTD Ltd..

Trend Platter Ýaşlar Moda Zynjyry Dükany

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýn söhbetdeşligi

Dünýä belli dizaýnerler bilen söhbetdeşlik.

Dizaýn journalisturnalisti we dünýä belli dizaýnerler, suratkeşler we arhitektorlaryň arasynda dizaýn, döredijilik we täzelik barada iň soňky söhbetdeşlikleri we gepleşikleri okaň. Meşhur dizaýnerleriň, suratkeşleriň, binagärleriň we täzelikçileriň iň soňky dizaýn taslamalaryna we baýrakly dizaýnlaryna serediň. Döredijilik, innowasiýa, sungat, dizaýn we arhitektura barada täze düşünjeleri öwreniň. Ajaýyp dizaýnerleriň dizaýn prosesleri barada öwreniň.