Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Komod

Furniture of positive emotions

Komod Iki dürli önümden ybarat bolan komodda komod, gapylar bilen komod we çyzgylar bilen komod. Adaty bolmadyk gapylar komody doly işledi we gapylaryň açylmagy açylan dyrnaklar bilen gyrgyç ýalydyr. Şatlyk getirýän ajaýyp mebel. Önümçilik üçin. Herekete illýuziýa beriň. Bu mebel üçin başga bir meňzeşlik ýok.

Taslamanyň ady : Furniture of positive emotions, Dizaýnerleriň ady : Viktor Kovtun, Müşderiniň ady : Xo-Xo-L design.

Furniture of positive emotions Komod

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.