Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
1 Kompýuter Garniturasynyň 3-Si

STACK TOWER

1 Kompýuter Garniturasynyň 3-Si DIXIX Stack diňi, "TOWER" ýaly bir blokda dürli elektron esbaplaryny owadan we tertipli guramak üçin niýetlenendir. Bu diňde stereo gürleýjisi (kompýuteriňizdäki sesi we sazy güýçlendirýär), kart okaýjy we USB Dock bar. Kuwwat we maglumatlar bilelikde jemlenende awtomatiki usulda geçirilýär.

Taslamanyň ady : STACK TOWER, Dizaýnerleriň ady : Yen Lau, Müşderiniň ady : Dixix International Ltd..

STACK TOWER 1 Kompýuter Garniturasynyň 3-Si

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.