Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ofis

White Paper

Ofis Kanwasa meňzeş içerki dizaýnerleriň döredijilik goşandy üçin giňişlik döredýär we dizaýn işiniň köp sanly sergisine mümkinçilik döredýär. Her taslama durmuşa geçirilende diwarlar we tagtalar gözleg, dizaýn eskizleri we prezentasiýa bilen örtülendir, her dizaýnyň ewolýusiýasyny ýazga alýar we dizaýnerleriň gündeligine öwrülýär. Gündelik ygtybarly ulanmak üçin özboluşly we batyrgaý ulanylýan ak pollar we bürünç gapy, kompaniýanyň ösüşine şaýat bolup, işgärlerden we müşderilerden aýak yzlaryny we barmak yzlaryny ýygnaýar.

Taslamanyň ady : White Paper, Dizaýnerleriň ady : Lam Wai Ming, Müşderiniň ady : Design Systems Ltd..

White Paper Ofis

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.