Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Gurme Iýmit Sowgat Toplumy

Saintly Flavours

Gurme Iýmit Sowgat Toplumy “Saintly Flavors” ýokary derejeli dükanlaryň sarp edijilerini nyşana alýan ajaýyp iýmit sowgady. Iýmit we nahar moda öwrülen tendensiýadan soň, taslama üçin ylham 2018-nji ýylda katolikizmiň Met Gala moda temasyndan gelýär. Jeremi Bonggu Kang, katolik monastyrlarynda sungatyň baý däp-dessuryny we ýokary hilli iýmit önümlerini öndürmek üçin bezegli we adaty şekillendiriş stilini ulanyp, ýokary derejeli dükan alyjylarynyň ünsüni özüne çekýän görnüş döretmäge synanyşdy.

Taslamanyň ady : Saintly Flavours, Dizaýnerleriň ady : Bonggu (Jeremy) Kang, Müşderiniň ady : Jeremy Bonggu Kang.

Saintly Flavours Gurme Iýmit Sowgat Toplumy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.