Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana

Shanghai Xijiao

Myhmanhana Bu taslama, Şanhaý töwereklerinde bäş gatly, 1000 inedördül metr meýdany öz içine alýan villa. Bezeg potolokdan poluň daş görnüşine çenli täze hytaý duýgusyny baglanyşdyrýar. Şift gara reňk we çal poslamaýan polat plastinka bilen bezelendir, bu bolsa gizlin ýagtylygyň boşluklardan geçmegine mümkinçilik berýär. Täze hytaý duýgusyny aňladýan agaç şkaf, poslamaýan polat we reňk ýaly materiallar birleşdirilip, täze hytaý duýgusyny döredýär. Umuman aýdanyňda, dizaýn adamlary Şanhaýa we aslynda özlerine has ýakynlaşdyrmagy maksat edinýär.

Taslamanyň ady : Shanghai Xijiao, Dizaýnerleriň ady : Yuefeng ZHOU, Müşderiniň ady : Liang DING & Yuefeng ZHOU.

Shanghai Xijiao Myhmanhana

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.