Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Göçme Gaz Peç

Herbet

Göçme Gaz Peç Herbet göçme gaz peçidir, Tehnologiýa açyk howada amatly şertleri döredýär we nahar bişirmegiň ähli adaty talaplaryny öz içine alýar. Peç lazer kesilen polat böleklerinden durýar we ulanylanda döwülmeginiň öňüni almak üçin açyk ýagdaýda gulplanyp bilýän açyk we ýakyn mehanizm bar. Onuň açyk we ýakyn mehanizmi aňsat götermäge, işlemäge we saklamaga mümkinçilik berýär.

Taslamanyň ady : Herbet, Dizaýnerleriň ady : Idan Herbet, Müşderiniň ady : IDAN HERBET.

Herbet Göçme Gaz Peç

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.