Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bistro Restorany

Gatto Bianco

Bistro Restorany Bu köçe bistrodaky retro hekaýalarynyň ajaýyp garyndysy, ajaýyp stiliň dürli mebellerini öz içine alýar: üzüm Windsor söýgüli oturgyçlary, Daniýanyň retro kreslolary, fransuz senagat oturgyçlary we Loft deri barstoollary. Bina surat penjireleriniň gapdalynda çalaja kerpiç sütünleri, gün şöhlesiniň daş-töwereginde rustiki wibleri üpjün edýär we gasynlanan demir potolokyň aşagyndaky daşy daş-töweregi yşyklandyrmagy goldaýar. Pişik metal sungaty torflarda aýak basýar we agajyň aşagynda gizlenmek üçin ylgaýar, reňkli agaçdan ýasalan fonda ýaňlanýar we janly görnüşde janlanýar.

Taslamanyň ady : Gatto Bianco, Dizaýnerleriň ady : Hsin Ting Weng, Müşderiniň ady : Ris Interior Design Co., Ltd..

Gatto Bianco Bistro Restorany

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.