Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Piwo Gaplamak Gaplamanyň

Okhota Strong

Piwo Gaplamak Gaplamanyň Bu täzeden dizaýn etmegiň pikiri, göz bilen tanalýan berk material - gasynlanan metal arkaly önümiň ýokary ABV-ni görkezmekdir. Gasynlanan metal nagyşlar, aýna çüýşäniň taktiki we saklanmagyny aňsatlaşdyrýan esasy sebäbe öwrülýär. Gasynlanan metallara meňzeş grafiki nagyş, alýuminine geçirilip, ulaldylan diagonaly marka nyşany we täze dizaýny has dinamik edýän awçynyň döwrebaplaşdyrylan şekili bilen doldurylyp bilner. Iki çüýşe üçin grafiki çözgüt we ýönekeý we durmuşa geçirmek aňsat. Goňur reňkler we ajaýyp dizaýn elementleri maksatly diňleýjini özüne çekýär we tekjäniň görnükliligini ýokarlandyrýar.

Taslamanyň ady : Okhota Strong, Dizaýnerleriň ady : Uniqa Creative Engineering, Müşderiniň ady : Uniqa Creative Engineering.

Okhota Strong Piwo Gaplamak Gaplamanyň

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.