Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Bukulýan Oturgyç

Flipp

Bukulýan Oturgyç Akym hereketi we işleýşi bilen ylhamlanan Flipp oturgyç, gözüňi özüne çekiji dizaýnda minimalizmi we rahatlygy birleşdirýär. Oturgyç häzirki zaman interýerleri üçin amaly we tapawutly oturgyç çözgüdini hödürlemegi maksat edinýär. Dizaýnda gönüburçly esas, üç aýak we zerur bolanda aňsatlyk bilen girip-çykýan oturgyç bar. Ingeňil, şeýle hem saklamak aňsat we bukulýan gurluşyk sebäpli hereket etmek, oturgyç gündelik ulanmak üçin ýa-da dostlar myhmançylyga gelenlerinde goşmaça oturgyç ýaly ajaýyp.

Taslamanyň ady : Flipp, Dizaýnerleriň ady : Mhd Al Sidawi, Müşderiniň ady : Mhd Al Sidawi.

Flipp Bukulýan Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.