Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Panoramik Surata Düşürmek Suratyň

Beauty of Nature

Panoramik Surata Düşürmek Suratyň Tebigatyň gözelligi, giň burçly landşaft görnüşindäki surat eseridir. Bu eser kinematografiýanyň başga bir görnüşi hökmünde ýasaldy. Suratçy, adatdakysyndan tapawutly surat eserlerini hödürlemek isleýär. Eserinde kompozisiýa, reňk äheňi, yşyklandyryş, şekiliň ýitiligi, jikme-jiklik obýekti we estetika bar. Lens 16-35 mm F2.8 LII bilen bu iş üçin Canon 5D Mark III kamerasyny ulandy. Kamera sazlamalary barada aýdylanda bolsa, ony 1/450 Sec, F2.8, 35 mm we ISO 1600h diýip kesgitledi.

Taslamanyň ady : Beauty of Nature, Dizaýnerleriň ady : Paulus Kristanto, Müşderiniň ady : AIUEO Production.

Beauty of Nature Panoramik Surata Düşürmek Suratyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.