Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Ýaşaýyş Jaýy

DA AN H HOUSE

Ýaşaýyş Jaýy Ulanyjylara esaslanýan özleşdirilen ýaşaýyş jaýy. Içerki açyk meýdan, ýaşaýyş otagyny, naharhanany we okuw meýdançasyny erkinlik akymynyň üsti bilen birleşdirýär, şeýle hem balkondan ýaşyl we yşyk getirýär. Haýwanlar üçin aýratyn derwezäni her bir maşgala agzasynyň otagynda tapyp bilersiňiz. Tekiz we päsgelçiliksiz ulag akymy, gapynyň az dizaýny bilen baglanyşykly. Aboveokardaky dizaýnlar, ulanyjy endiklerine, ergonomiki we ideýalaryň döredijilik utgaşmasyna laýyk gelmelidir.

Taslamanyň ady : DA AN H HOUSE, Dizaýnerleriň ady : Shu-Ching Tan, Müşderiniň ady : HerZu Interior Design Ltd..

DA AN H HOUSE Ýaşaýyş Jaýy

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.