Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Three Legged

Oturgyç Üç aýakly oturgyç, dynç almak we bezemek üçin elde ýasalan gural. Genleriniň içinde agaç işläp bejermegiň özeni bar. Oturgyçlaryň arkasynyň görnüşi, oturgyjyň aşagynda ýerleşýän öwrümli taýak bilen uzalýan tebigy ýüp bilen döredilýär. Bu, ökde hünärmen tarapyndan şu güne çenli ulanylýan agaçdan ýasalan gural, adaty ýaý arçalarynda tapylyp bilinýän gaty täsirli usul. Üç aýak dizaýny ýönekeý, ýöne her ýüzünde durnukly saklamak üçin amaly çözgütdir.

Taslamanyň ady : Three Legged, Dizaýnerleriň ady : Ricardo Graham Ferreira, Müşderiniň ady : oEbanista.

Three Legged Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.