Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Tulpi-seat

Oturgyç “Tulpi-dizaýn”, ýapyk we açyk gurşaw üçin gyzykly, özboluşly we oýnawaç dizaýn üçin Gollandiýaly dizaýn studiýasy bolup, köpçüligiň dizaýnyna esasy üns berýär. Marko Manders Tulpi oturgyjy bilen halkara derejesinde ykrar edildi. Gözüňi özüne çekýän Tulpi oturgyjy, islendik gurşawa reňk goşar. Bu ägirt uly gyzykly faktor bilen dizaýn, ergonomika we durnuklylygyň ideal utgaşmasydyr! Tulpi oturgyjy, indiki ulanyjy üçin arassa we gury oturgyjy kepillendirip, ýerinden turanda awtomatiki bukulýar! 360 dereje aýlanmak bilen, Tulpi oturgyjy öz görnüşiňizi saýlamaga mümkinçilik berýär!

Taslamanyň ady : Tulpi-seat, Dizaýnerleriň ady : Marco Manders, Müşderiniň ady : Tulpi BV.

Tulpi-seat Oturgyç

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.