Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Myhmanhana, Ýaşaýyş Jaýlary, Spa

Hotel de Rougemont

Myhmanhana, Ýaşaýyş Jaýlary, Spa Düşünjeli halkara müşderilerine bagyşlanan “Rougemont” myhmanhanasynyň dizaýny, adaty Şweýsariýa çalet stili bilen häzirki zaman kaşaň şypahananyň arasynda umumy düşünje tapmalydy. Daş-töwerekdäki tebigatdan we ýerli binagärlikden ylham alan interýerler, köne we täze sazlaşykly däp-dessurlary täzeden dikeldip, Alp myhmansöýerliginiň ruhuny ýetirmek üçin niýetlenendir. Hakyky tebigy materiallar we adaty senetçilik, arassa jikme-jiklikler we çylşyrymly yşyklandyryş enjamlary we bezegleri, gözellik duýgusyny ýitirýän arassa çyzykly dizaýny özünde jemleýär.

Taslamanyň ady : Hotel de Rougemont, Dizaýnerleriň ady : Claudia Sigismondi, Andrea Proto, Müşderiniň ady : PLUSDESIGN.

Hotel de Rougemont Myhmanhana, Ýaşaýyş Jaýlary, Spa

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.