Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Yşyk Çyrasy

Sky

Yşyk Çyrasy Floüzýän ýaly görünýän ýeňil enjam. Inçe we ýeňil disk potolokyň aşagyna birnäçe santimetr oturdyldy. Bu, Sky tarapyndan gazanylan dizaýn düşünjesidir. Asman, yşyk şöhlesiniň potolokdan 5 sm uzaklykda togtadylmagyny görkezýän wizual effekt döredýär, bu ýagtylygyň şahsy we dürli stile laýyk gelmegini üpjün edýär. Performanceokary öndürijiligi sebäpli “Sky” beýik potoloklardan ýagtylyga laýyk gelýär. Şeýle-de bolsa, arassa we arassa dizaýny, minimal el degirmek isleýän islendik içerki dizaýny yşyklandyrmak üçin ajaýyp warianty hasaplamaga mümkinçilik berýär. Ahyrynda bilelikde dizaýn we ýerine ýetiriş.

Taslamanyň ady : Sky, Dizaýnerleriň ady : Rubén Saldaña Acle, Müşderiniň ady : Rubén Saldaña - Arkoslight.

Sky Yşyk Çyrasy

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.