Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Radiator

Piano

Radiator Bu dizaýnyň ylhamy, Saza bolan söýgi. Üç dürli ýyladyş elementi birleşdirilip, hersi bir Pianino düwmesine meňzeýär, Pianino klawiaturasyna meňzeş kompozisiýa döredýär. Radiatoryň uzynlygy, kosmosyň aýratynlyklaryna we tekliplerine baglylykda üýtgäp biler. Düşünjeli ideýa önümçilige ösdürilmedi.

Taslamanyň ady : Piano , Dizaýnerleriň ady : Margarita Bosnjak, M.Arch., Müşderiniň ady : Margarita Bosnjak.

Piano  Radiator

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.