Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Köpugurly Örtük

Loop

Köpugurly Örtük Aýlaw, şkafyňyz ýa-da öýüňizde ulanmak üçin köpugurly örtükdir. Aýlaw 240cmx180cm. “Loop” dokma önümçiliginiň üstü we gurluşy, köp asyrlardan bäri dowam edip gelýän el trikota techni usuly bilen el bilen döredilýär. Dokma dokma dokumenti, tutuşlygyna ýasamak üçin birleşdirilen elde ýasalan panellerdir. Loop 100% premium Awstraliýa Alpaca ýüňüni ulanýar. Alpaka pes allergen bolup, ýylylygy we dem almagy üpjün edýär. Loop dokma dokma we çeýeligi emele getirýär, 93 paneli bolsa dartyşly we güýçli ýerine ýetirijidir. Aýlaw tebigy, täzelenip bilýän we biodegrirlenip bilýän süýümlerden ýasalýar

Taslamanyň ady : Loop, Dizaýnerleriň ady : Miranda Pereira, Müşderiniň ady : Daato.

Loop Köpugurly Örtük

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.