Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Tagta Oýny

Boo!!

Tagta Oýny Boo !! doglan gününi begendirmek üçin islendik çäräni öz içine almagy meýilleşdirýän, ýöne gorkunç bir göz bilen. Dünýädäki ähli arwahlary türmä basýan çüýrük kiçijik guty hökmünde döredildi. Kiçijik gutynyň içinde, oturylyşykdaky çagalaryň hemmesiniň ýygnanyp, rahat oýnap bilýän ullakan oýun oýny bar. Maksatlaýyn toparyň iň pes ýaş çäkleri 6 ýaş we ondan ýokary, Boo !! birnäçe başdan geçirmeleri we işjeňlik zolaklaryny öz içine alýan dagly ýolda asfalt ýollary hökmünde bezelendir.

Taslamanyň ady : Boo!!, Dizaýnerleriň ady : Gülru Mutlu Tunca, Müşderiniň ady : 2GDESIGN.

Boo!! Tagta Oýny

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.