Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Diwar Asylan Wc Pan

4Life

Diwar Asylan Wc Pan 4 durmuş hajathana çüýşesi, berk görnüşi we häsiýetli agdyklyk etmegiň täze keşbi hökmünde funksional ulanylyşy bilen hammamda öz ornuny alýar. Daşky gurşawa arassa hajathana çüýşesi hem estetiki, hem-de tebigata bolan hormaty bilen täsir galdyrýar ... Slim oturgyç örtüginiň toplumynda umumy çemeleşme, düşürip bolýan, hajathana oturgyçlaryny gulplamak mehanizminiň dizaýny, gapak toplumynyň içki bölegine girizilmeli funksiýa gözegçilik düwmeleri. Ulanyjy bilen habarlaşýan düwmeler hapa bolmak iň kyn ýerlere ýerleşdirilýär, şonuň üçin bu arassaçylyk meselesinde goşmaça artykmaçlygy üpjün edýär.

Taslamanyň ady : 4Life, Dizaýnerleriň ady : SEREL Seramic Factory, Müşderiniň ady : Matel Hammadde San. ve Tic A.S Serel Sanitary Factory.

4Life Diwar Asylan Wc Pan

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.