Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Şahsyýet

Jae Murphy

Korporatiw Şahsyýet Negativearamaz giňişlik ulanylýar, sebäbi tomaşaçylary gyzyklandyrýar we şol Aha pursatyny başdan geçirenlerinden soň derrew halaýarlar we ýatda saklaýarlar. Logotip belliginde J, M baş harplar, otrisatel giňişlige girizilen kamera we üçburçluk bar. Jae Merfi köplenç çagalary surata düşürýändigi sebäpli, ady bilen döredilen uly basgançaklar we pes ýerleşdirilen kamera çagalaryň hoşniýetlidigini görkezýär. Corporate Identity dizaýnynyň üsti bilen logotipdäki negatiw giňişlik pikiri hasam ösdürilýär. Her elemente täze bir ölçeg goşýar we “Adaty adaty däl görnüş” şygaryny dogry edýär.

Taslamanyň ady : Jae Murphy, Dizaýnerleriň ady : Luka Balic, Müşderiniň ady : Jae Murphy Photography.

Jae Murphy Korporatiw Şahsyýet

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.