Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Oturgyç

Meline

Oturgyç “Meline” ammar bilen innowasiýa tabagydyr. Iň pes dizaýnynda penjek we sumka asmak üçin tekje we çeňňek bar. Tekst okuwçylaryň gurallaryny we zatlaryny saklamak üçin amatlydyr we käbir zatlary aňsat saklamak üçin daşardan uzalýar. Gaty agaç çarçuwasy we laminat oturgyç / tekjesi bilen ýeňil. Dizaýna DeStijl stili täsir edýär. Meline, ygtybarly dost, "dost" diýip bilýän tabur.

Taslamanyň ady : Meline, Dizaýnerleriň ady : Eliane Zakhem, Müşderiniň ady : E Zakhem Interiors.

Meline Oturgyç

Bu oňat dizaýn, gaplama dizaýn bäsleşiginde dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik gaplama dizaýn eserlerini açmak üçin baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.