Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çeper Eserler

Arabic Calligraphy

Çeper Eserler Bular, ummanyň suratkeşi, Soltan Kabos uniwersitetiniň sungat we dizaýn boýunça dosenti Salman Alhajri tarapyndan ýerine ýetirilen häzirki zaman arap kalligrafiýa sungatynyň mysallary. Arap hat-ýazuwynyň estetiki aýratynlyklaryny yslam sungatynyň özboluşly nyşany hökmünde düşündirýär. Salman öz tejribesini 2006-njy ýylda esasy tema hökmünde arap hat-ýazuwynda esaslandyrdy. 2008-nji ýylda sanly we grafiki tehnologiýalary, ýagny grafiki programma üpjünçiligini (wektor esasly) we arap ýazuw programma üpjünçiligini, mysal üçin 'Kelk' ulanyp başlaýar, şondan bäri Alhajri özboluşly stili ösdürdi Bu sungat akymynda.

Taslamanyň ady : Arabic Calligraphy , Dizaýnerleriň ady : Salman Alhajri, Müşderiniň ady : Sultan Qaboos University, Rozna Muscat Gallery, Fatma's Gallery, Muscat, Ghalya’s Musem of Modern Art, Dubai Community Theatre and Arts Centre (DUCTAC) .

Arabic Calligraphy  Çeper Eserler

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.