Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Resmi Dükan, Bölek Satuw

Real Madrid Official Store

Resmi Dükan, Bölek Satuw Dükanyň dizaýn düşünjesi, söwda tejribesine we täsir döretmäge gönükdirilen Santýago Bernabeu şäherindäki tejribä esaslanýar. Kluby hormatlaýan, öwýän we ölmez-ýitmez edýän şol bir wagtyň özünde üstünlikleriň zehin, zähmet, göreş, yhlas we tutanýerliligiň netijesidigini aýdýan düşünje. Taslama konsepsiýa dizaýny we täjirçilik durmuşa geçiriş, marka, gaplama, grafiki çyzyk we senagat mebel dizaýnyny öz içine alýar.

Taslamanyň ady : Real Madrid Official Store, Dizaýnerleriň ady : sanzpont [arquitectura], Müşderiniň ady : sanzpont [arquitectura].

Real Madrid Official Store Resmi Dükan, Bölek Satuw

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.