Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Kofe Stoly We Nahar Saçagy

Air table

Kofe Stoly We Nahar Saçagy Pes kofe stolundan doly nahar otagynyň stoluna ýa-da stoluna aňsatlyk bilen gitmegiň ýoly gaty gyzykly. Metal turbalary aýlanmak arkaly iki dürli ýagdaýda goýup bolýar. Agaç tagtalar stoluň ýüzüni köpeltmäge mümkinçilik berýän ilikler bilen öwrülýär. Bu mebel bölekleriniň ady, fiziki we wizual taýdan ýeňil duýgusy sebäpli MacBook Air-de ylham alýar.

Taslamanyň ady : Air table, Dizaýnerleriň ady : Claudio Sibille, Müşderiniň ady : M3 Claudio Sibille.

Air table Kofe Stoly We Nahar Saçagy

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.