Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Korporatiw Dizaýn

Vivifying Minimalism

Korporatiw Dizaýn Elýeterli, klassiki spa bejergisini hödürlemek bilen ösen tehnologiýalara esaslanýan bejeriş usullaryny özleşdirýän häzirki zaman giňişligini döretmekdi. Netijede, ýyly klassiki interýerleriň tanyş manylaryny goşmak bilen ylmy laboratoriýalaryň tygşytlylygyny döredýän dinamiki giňişlik döretmek boldy. Grounder lobbisine ylham zen filosofiýasyndan we kosmosyň ajaýyp tebigatyndan gelip çykypdyr. Kliniki ak we ylmy sebäbini görkezýän ak lavaplaster, klassiki palitradan şokolad goňur, adam islegleriniň ýakymly manylaryny görkezýär.

Taslamanyň ady : Vivifying Minimalism, Dizaýnerleriň ady : Helen Brasinika, Müşderiniň ady : Vivify_The beauty lab.

Vivifying Minimalism Korporatiw Dizaýn

Bu ajaýyp dizaýn, moda, egin-eşik we egin-eşik dizaýn bäsleşiginde kümüş dizaýn baýragynyň eýesi. Kümüş baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini başga-da köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik modasy, egin-eşik we geýim dizaýn eserlerini açmak üçin hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.