Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Sungat Gurnamasy Sungatyň

S.Joao Structure

Sungat Gurnamasy Sungatyň Dizaýn, Portugaliýanyň adaty köçe festiwalyny görkezýär - ýerli derejede 'S. João '. Europeewropanyň iň janly köçe festiwallarynyň birinde Porto halky adatça sarymsak gülleri ýa-da ýumşak plastmas çekiçler bilen biri-birine depmek bilen keramatly Jon “Çokundyryjy” hormat goýýar. Köçeleri doldurýan lentalaryň we baýdaklaryň reňki, gijäniň dowamynda atylýan feýerwerk bilen häsiýetlendirilen 'S. João gurluşy, şöhlelenýän, ýalpyldawuk material bilen örtülen şar görnüşli asma görnüşleri bilen bu atmosferany täzeden düşündirýär.

Taslamanyň ady : S.Joao Structure, Dizaýnerleriň ady : FAHR 021.3, Müşderiniň ady : Instituto de Design de Guimarães.

S.Joao Structure Sungat Gurnamasy Sungatyň

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.