Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Halka

Sibilo

Halka Sibilo halkasy ýönekeýligi üçin ünsi özüne çekýär. Ak altynyň bitarap äheňi, gymmat bahaly daşyň reňkini görkezmek üçin arassa ýer bolup hyzmat edýär we gymmat bahaly daşyň dartyş ýagdaýy, Braziliýada tapylan iň oňat daşlaryň biri we esasy elementi bolan turmalinden ünsi özüne çekip biljek başga bir elementi döretmeýär. şaý-sepler.

Taslamanyň ady : Sibilo, Dizaýnerleriň ady : Brazil & Murgel, Müşderiniň ady : Brazil & Murgel.

Sibilo Halka

Bu ajaýyp dizaýn, binagärlik, gurluşyk we gurluş dizaýn bäsleşiginde bürünç dizaýn baýragynyň eýesi. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik arhitekturasy, gurluşyk we gurluş dizaýn eserlerini açmak üçin bürünç baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.