Dizaýn magazineurnaly
Dizaýn magazineurnaly
Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar

Echinoctius

Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar Bu taslama köp tarapdan özboluşly. Dizaýn, önümiň özboluşly häsiýetini - aýratyn awtor şerabyny görkezmeli boldy. Mundan başga-da, önümiň adynyň çuňňur manysyny - ajaýyp, ajaýyp, gije bilen gündiziň arasyndaky tapawut, ak-ak, açyk we düşnüksiz habarlaşmak zerurlygy bardy. Dizaýn, gijede gizlenen syry görkezmek niýeti bardy: bizi gaty haýran galdyrýan gijeki asmanyň gözelligi we ýyldyzlar we Zodiakda gizlenen täsin tapyndy.

Taslamanyň ady : Echinoctius, Dizaýnerleriň ady : Valerii Sumilov, Müşderiniň ady : SHUMI LOVE DESIGN (TM).

Echinoctius Çäklendirilen Aýratyn Çakyrlar

Bu ajaýyp dizaýn, yşyklandyryş önümlerinde we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn bäsleşiginde altyn dizaýn baýragynyň ýeňijisidir. Beýleki köp täze, innowasiýa, özboluşly we döredijilik yşyklandyryş önümlerini we yşyklandyryş taslamalarynyň dizaýn işlerini açmak üçin altyn baýrakly dizaýnerleriň dizaýn portfelini hökman görmeli.

Günüň dizaýny

Ajaýyp dizaýn. Gowy dizaýn. Iň oňat dizaýn.

Gowy dizaýnlar jemgyýet üçin gymmatlyk döredýär. Her gün dizaýnda ajaýyplygy görkezýän ýörite dizaýn taslamasyny hödürleýäris. Bu gün, oňyn üýtgeşiklik berýän baýrakly dizaýny görkezmekden hoşal. Her gün has ajaýyp we ylham beriji dizaýnlary görkezeris. Dünýädäki iň uly dizaýnerleriň täze gowy dizaýn önümlerinden we taslamalaryndan lezzet almak üçin her gün bize baryp görüň.